2008/Apr/10

    ตอนนี้ช่วงพักร้อน ว่างงานแล้วไปไหว้พระ ๙ วัดกันเถอะเพื่อเป็นสิริมงคล แต่จะไปไหว้พระภายในวันเดียวให้ได้ ๙ วัด ก็ต้องมีการวางแผนให้ดี มีข้อแนะนำวัด ๙ วัดที่จะไปไหว้ดังนี้....

       ๑ ศาลหลักเมือง กรุงเทพมหานคร

       กิจกรรม - สักการะหลักเมือง ไหว้พระเสื้อเมือง พระทรงเมือง  เจ้าพ่อเจตคุปต์ พระเทพไชยศรี เจ้าพ่อหอกลอง ไปสักการะ เทพารักษ์ทั้ง ๕ เป็นสิริมงคล เพื่อ ตัดเคราะห์ ต่อชะตา เสริมวาสนาบารมี การไหว้เสาหลักเมืององค์จำลอง ด้วยธูป ๓ ดอก เทียน ๑ เล่ม ผ้าแพร ๓ สี ดอกบัว และไหว้องค์จริงด้วยพวงมาลัย

       ๒ วัดพระศรีรัตนศาสดาราม

       กิจกรรม - ไหว้พระแก้วมรกต พระพุทธรูปสำคัญในภูมิภาคเอเซีย เป็นศูนย์กลางความศรัทธาไทย - ลาว เป็นสิริมงคล ไหว้พระแก้วมรกต เพื่อแก้วแหวน เงินทองไหลมาเทมา ไหว้พระแก้วมรกต ด้วย ธูป เทียน ดอกบัวคู่

       ๓ วัดพระเชตุพนวิมลมังคลาราม

       กิจกรรม - นมัสการพระพุทธไสยาสน์อันศักดิ์สิทธิ์ ( ที่ฝ่าพระบาททั้งสองข้างประดับมุก ลวดลายภาพ ๑๐๘ ประการ ) เพื่อความเป็นสิริมงคล ไหว้พระนอนวัดโพธิ์เพื่อความสงบร่มเย็น อยู่ดีกินดีตลอดไป ไหว้ด้วยธูป ๙ดอก เทียนแดงคู่ ทองคำเปลว ๑๑ แผ่น

      ๔ ศาลเจ้าพ่อเสือ

       กิจกรรม - ไหว้ศาลเจ้าพ่อเสือ ศาลเก่าแก่ของลัทธิเต๋า หนึ่งในสามมหาสถานของพระนครที่ชาวจีนต้องสักการบูชา ไปสักการะเจ้าพ่อเสือ เจ้าพ่อกวนอู เจ้าแม่ทับทิม ฯลฯ เพื่อเสริมอำนาจบารมี ไหว้ด้วย ธูป ๑๘ ดอก ปัก ๖ กระถาง เทียนแดง ๑คู่ พวงมาลัย ๑ พวง

      ๕ วัดสุทัศนเทพวราราม

      กิจกรรม - ไหว้พระองค์ประธาน ( พระศรีศากยมุนี ) ที่เก่าแก่ ซึ่งอดีตเคยประดิษฐานอยู่ที่วิหารหลวง วัดมหาธาตุของกรุงสุโขทัย เพื่อความเป็นสิริมงคล ไหว้พระวัดสุทัศน์ฯเพื่อมีวิสัยทัศนกว้างไกลมีเสน่ห์แก่บุคคลทั่วไป  ไหว้ด้วย ธูป ๓ ดอก เทียน ๒ เล่ม ดอกบัวหรือ พวงมาลัย

      ๖ วัดชนะสงคราม

      กิจกรรม - ไหว้พระประธานในโบสถ์และรูปเคารพสมเด็จกรมพระราชวังบวรมหาสุรสิงหนาท ( บุญมา ) ผู้นับถือความซื่อสัตย์ เพื่อความเป็นสิริมงคล ไหว้พระวัดชนะสงคราม เพื่อชัยชนะต่ออุปสรรคทั้งปวง อุปสรรคร้ายจะพ่ายแพ้  สักการะพระประธานในโบสถ์และสมเด็จกรมพระราชวังบวรมหาสุรสิงหนาท ด้วยธูป ๕ ดอก เทียน ๑ เล่ม ดอกบัว ๑ ดอก

      ๗ วัดระฆังโฆสิตาราม

     กิจกรรม - สักการะสมเด็จพระพุฒาจารย์ ( โต พรหมรังสี ) และพระประธานที่วัดระฆัง อ่านคาถาชินบัญชร เพื่อความเป็นสิริมงคล ไหว้วัดระฆัง มีคนนิยมชมชื่น มีชื่อเสียงโด่งดังตลอดปี  ไหวด้วย ธูป ๓ ดอก เทียนคู่ ทองคำเปลว ๓ แผ่น หมากพลู และภาวนาด้วยคาถาชินบัญชร

     ๘ วัดอรุณราชวราราม

     กิจกรรม - ไหว้พระปรางค์วัดอรุณฯ เพื่อความเป็นสิริมงคล ไหว้พระวัดอรุณ ชีวิตรุ่งโรจน์ ทุกวันคืน สักการะพระประธานด้วยธูป ๓ ดอก เทียนคุ่ และต้องไปเดินทักษิณาวรรครอบพระปรางค์ อีก ๓ รอบ

     ๙ วัดกัลยาณมิตร

    กิจกรรม - ไหว้พระซำปอกง ( พระพุทธไตรรัตนนายก ) พระโตริมน้ำตามตำนานกรุงศรีอยุธยา ณ วัดกัลายณมิตร เพื่อความเป็นสิริมงคลไหว้พระซำปอกง โชคดีมีชัย ปลอดภัยตลอดปี ไหว้ด้วย ธูป ๓ ดอก เทียนแดงคู่

        ไหว้พระ ๙ วัด แล้ว อิ่มบุญกันแล้วซินะ ขอให้เพื่อนๆโชคดีค่ะ.......  

edit @ 10 Apr 2008 13:39:58 by bigodd

Comment

Comment:

Tweet


ขอไหว้ในใจก่อนนะคะตอนนี้ --
-- ให้มงคลที่มี ทำให้คุณ อิ่มใจ ทู๊กวันนะคะ ++
confused smile cry open-mounthed smile double wink
#1 by Am not the supersTaR~* At 2008-04-10 13:11,