2008/Apr/12

                                                        สุขสันต์วันขึ้นปีใหม่ไทย

         พรุ่งนี้วันที่ ๑๓ เมษายน ๒๕๕๑ ซึ่งเป็นวันที่ประเพณีไทยโบราณถือว่าเป็นวันขึ้นปีใหม่ไทย ตรงกับวันที่ ๑๓ เมษายน ของทุกปี มักนิยมเรียกกันว่า วันสงกรานต์ หรือวันมหาสงกรานต์

         ชาวพุทธต่างทำบุญตักบาตร สรงน้ำพระพุทธรูป สรงน้ำพระสงฆ์ รดน้ำญาติผู้ใหญ่ ปล่อยนก ปล่อยปลา ก่อพระเจดีย์ทราย และมีงานรื่นเริง ซึ่งถือว่าเป็นการสร้างบุญ สร้างกุศล ที่จะทำให้ชีวิตมีแต่ความสุข ความเจริญยิ่งๆขึ้นไป

         ปัจจุบัน ในแต่ละจังหวัดในประเทศไทย ประเพณีสงกรานต์เป็นที่นิยม และยังเป็นส่วนหนึ่งของการส่งเสริมการท่องเที่ยวระดับนานาชาติ การจัดกิจกรรมมักนิยมจัดทำติดต่อกัน จำนวน ๓ ถึง ๗ วัน โดยมีทั้งกิจกรรมที่เกี่ยวกับประเพณีดั้งเดิมที่เคยปฏิบัติติดต่อกันมา เช่น ทำบุญตักบาตรข้าวสาร อาหารแห้ง สรงน้ำพระพุทธรูป สรงน้ำพระสงฆ์ รดน้ำขอพรผู้ใหญ่ ปล่อยนก ปล่อยปลา ก่อพระเจดีย์ทราย มีงานรื่นเริง การละเล่นพื้นบ้าน การแข่งกีฬาพื้นบ้าน การประกวดสัตว์ประจำจังหวัด และการแห่ขบวนประกวดนางสงกรานต์ประจำปี เป็นต้น

        คนไทยทุกคนควรแสดงออกโดยร่วมกิจกรรม เพื่ออนุรักษ์และสืบทอดขนบธรรมเนียมประเพณีอันทรงคุณค่านี้ให้คงอยู่ แต่ควรละเว้นพฤติกรรมที่ไม่เหมาะสม ทั้งนี้เพื่อแสดงความกตัญญูกตเวทีต่อพระศาสนา ญาติผู้ใหญ่ และสร้างความสามัคคีในชุมชนอีกด้วย

      สุขสันต์วันสงกรานต์ ก็ขอให้เพื่อนๆทุกคนมีความสุข คิดดี ทำดี คิดสิ่งใดที่ดีๆก็ขอให้สำเร็จสมความปรารถนาทุกประการ ปลอดภัยจากอันตรายทั้งปวง รวยๆๆๆๆ.....สาธุ

Comment

Comment:

Tweet


เริ่มปีใหม่(ไทย)มาได้ 2 วันแล้ว
ให้ได้รับแต่สิ่งดีๆในเวลาที่ดีๆกะคนที่ดีๆนะคะ

สวัสดีปีใหม่ไทยจ้า surprised smile
#2 by Am not the supersTaR~* At 2008-04-18 17:47,
open-mounthed smile confused smile
#1 by bigodd At 2008-04-12 15:14,