2008/Jul/01

                                                        พระคุณบิดา-มารดา

      ได้อ่านธรรมะเพื่อชีวิตแล้ว อดไม่ได้ที่จะนำมาขยายผลต่อให้กับเพื่อนๆ ซึ่งเรื่องที่อ่านเป็นเรื่องที่กล่าวถึงพระคุณของคุณพ่อ คุณแม่ที่มีต่อบุตรธิดา

      ท่านกล่าวว่า บิดา มารดา เปรียบได้ดั่งพระพรหม ( เทวดาคนแรก ) ที่ควรนำมาบูชา ทั้งนี้เป็นเพราะ บิดา มารดา เป็นผู้ที่อุปการะ ถนอม เลี้ยงดูบุตร เป็นผู้อนุเคราะห์บุตรดังนี้

      ๑ ห้ามไม่ให้ทำความชั่ว

      ๒ ให้ตั้งอยู่ในความดี

      ๓ ให้การศึกษาศิลปวิทยา

      ๔ หาคู่ครองที่สมควรให้

      ๕ มอบทรัพย์สมบัติให้ในโอกาสอันสมควร

      ส่วนบุตร ธิดา พึงนอบน้อม และ พึงสักการะ บิดามารดาทั้งสองด้วย ข้าว น้ำ ผ้า ที่นอน การอบกลิ่น การอาบน้ำและล้างเท้า เพราะการได้ปรนนิบัติบิดามารดานั้น จะทำให้บุตร-ธิดาได้รับการสรรเสริญเมื่ออยู่ในโลกนี้ และเมื่อละโลกนี้แล้วย่อมมีความบันเทิงอยู่ในสวรรค์ บุตร-ธิดาพึงบำรุงบิดา-มารดาดังนี้

      ๑ ท่านเลี้ยงเรามาแล้ว เลี้ยงท่านตอบ

      ๒ ช่วยทำการงานของท่าน

      ๓ ดำรงวงศ์สกุล

      ๔ ประพฤติตนให้เป็นคนควรรับทรัพย์มรดก

      ๕ เมื่อท่านล่วงลับไปแล้ว ทำบุญอุทิศให้ท่าน

      มีคำกลอนและคติเตือนใจในพระคุณที่ลูกหลานควรระลึกถีง กตัญญูกตเวทิตาคุณ ตอบแทนคุณบิดา-มารดา ที่จะตอบแทนหมดไม่ได้ง่ายๆ

                                                 คำกลอนพระคุณแม่

                                      พระคุณใด ไหนเปรียบ เท่าเทียบแม่

                                      คอยดูแล อุ้มท้อง ประคองฉัน

                                      และอดทน อดกลั้น ทุกสิ่งครัน

                                      เพื่อให้ฉัน ได้เกิด กำเนิดมา

                    คอยห่วงหา เอาใจใส่ ด้วยใสจิต

                    ทุกสิ่งคิด มีแต่ให้ ไม่หวังผล

                    จนฉัน เติบโตใหญ่ เป็นนายคน

                    พระคุณล้น ฟ้าดิน ไม่สิ้นเลย

                                     รักใดเล่า รักแน่ เท่าแม่รัก

                                     คอยฟูมฟัก ถนอมเลี้ยง ไม่ห่างหาย

                                     ห่วงใดเล่า เท่าห่วง ดังดวงใจ

                                     ที่แม่ให้ กับลูก อยู่ทุกครา

                    ยามลูกขื่น แม่ขม ตรมหลายเท่า

                    ยามลูกเศร้า แม่โศก วิโยคกว่า

                    ยามลูกหาย แม่ห่วง คอยดวงตา

                    ยามลูกมา แม่หมด ลดห่วงใย

                                           กลอนสำหรับบุตร-ธิดา ถนอมดวงใจแม่ ๑๐ ประการ

                                                ลูกที่ดีมีหัวใจแบ่งให้แม่

                                     ต้องดูแลเลี้ยงดูชูใจท่าน

                                     เพียงแต่ลูกถามไถ่ให้ชื่นบาน

                                     ด้วยคำหวานก็แสนสุดสบายใจ

                                                ต้องรักษาความดีไม่มีพร่อง

                                     และยังต้องเพิ่มความดีที่สดใส

                                     มีหิริโอตตัปปะชนะภัย

                                     รู้สึกความละอายในสิ่งทราม

                                               ต้องรู้จักอดกลั้นและอดทน

                                     ต้องเป็นคนจิตผ่องใสไม่หมองเศร้า

                                     ต้องน่ารักน่าเอ็นดูทุกค่ำเช้า

                                     เป็นคนงามทั้งกิริยาวาจาใจ

                                               ทั้งมนุษย์เทวดาอยากช่วยเหลือ

                                     อยากจุนเจือให้เป็นสุขทุกสมัย

                                     ทั้งบัณฑิตสรรเสริญเจริญใจ

                                     อยู่แห่งใดใครก็ผูกมิตรสัมพันธ์

                                              ผลสุดท้ายอาจได้ซึ่งมรรคผล

                                     บรรลุถึงนิพพานเมื่อดับขันธ์

                                     จบความงามความดีที่รำพัน

                                     ได้ช่วยกันสรรเสริญลูกที่ดี

      

 

edit @ 1 Jul 2008 10:10:29 by bigodd

Comment

Comment:

Tweet


แงงงงงงงงงงงงงงงงงง cry
#6 by (119.31.121.91) At 2010-09-07 20:01,
ขอบคุณค่ะ
#5 by เตย 1 (118.172.238.174) At 2010-06-30 21:04,
รักแม่ๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆมากแม่สวยมากกกกกกกกกกก open-mounthed smile
#4 by หนูสวยเหมือนแม่ค่ะ (125.26.130.53) At 2010-05-31 19:59,
รักแม่สุดๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆ
#3 by วินนี่ (115.67.82.217) At 2010-05-30 08:31,
ชอบมาก open-mounthed smile big smile big smile big smile big smile big smile big smile open-mounthed smile open-mounthed smile open-mounthed smile open-mounthed smile open-mounthed smile open-mounthed smile open-mounthed smile
#2 by หมิว (114.128.92.38) At 2009-07-19 11:13,
....ไม่ใช่รักเพราะให้กำเนิด
....ไม่ใช่เปิดใจให้เพราะเลี้ยงดู
....แต่เพราะใจพันผูกลูกย่อมรู้
....พระคุณอยู่คู่ใจชั่วชีวี
'block cool!'
#1 by BOB_SPOKESMAN OF BROKU At 2008-07-01 13:12,