2008/Jul/02

           มีโอกาสได้ไปฟังธรรม  มีคำสอนที่ทำให้ได้ข้อคิด ข้อปฏิบัติ กับตัวเราเองอย่างดี จึงอยากจะนำมาบอกต่อในเบื้องต้น ซึ่งอาจจะเป็นประโยชน์กับผู้อ่านก็คือ สิ่งที่ควรจะยึดถือและนึกถึงมี ๒ พระองค์คือ

       ๑  พระพุทธเจ้า ได้แก่คำสั่งสอนของพระพุทธเจ้า

       ๒  พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวรัชกาลที่ ๙  พระมหากษัตริย์ผู้ทรงยิ่งด้วยพระบารมี พระองค์ทรงทำงาน ทำโครงการมากมาย เพื่อประโยชน์ของประชาชน พระองค์ทรงได้กล่าวว่า จะปกครองแผ่นดินโดยธรรม ฉะนั้นตลอดชีวิตของพระองค์ท่านทรงทำงานอย่างเหน็ดเหนื่อย เราทุกคนควรจะยึดถือเป็นแบบอย่างดั่งที่ว่า " บุคคลจะพ้นทุกข์ได้เพราะความเพียร "

     เมื่อเกิดมาเป็นมนุษย์ น่าจะดีใจและภูมิใจ เพราะมีแต่มนุษย์เท่านั้นที่จะสามารถเป็นอรหันต์ได้ หากเทวดาหรือสัตว์ทั้งหลายไม่สามารถเป็นอรหันต์ได้ ถ้าจะเป็นอรหันต์ ต้องมาเกิดเป็นมนุษย์เสียก่อนจึงจะสำเร็จเป็นอรหันต์ได้ การเกิดเป็นมนุษย์จะต้องมีความเพียร พยายาม อดทนเสมอจึงจะประสบความสำเร็จได้ ถึงแม้จะมีอุปสรรคหรือเหน็ดเหนื่อยสักปานใดก็ตาม ดังที่ว่า เกิดเป็นคนจงพยายามร่ำไป จนกว่าจะได้สมปรารถนา เราทุกคนมีหน้าที่ที่ต้องทำ ต้องเหน็ดเหนื่อย ตรากตรำทำงาน แต่หากเราเหนื่อยเพราะทำหน้าที่ ดีกว่าไม่มีหน้าที่ให้เราทำ

      มีสิ่งที่ก่อให้เกิดความสุข ๙ ประการ

     ๑  กินให้อิ่ม          -  คนเรามีความสุขกับการกินอาหาร กินให้พอดีกับความอิ่ม

     ๒  ยิ้มให้ออก        -  ทำจิตใจให้สบาย ยิ้มเสมอ

     ๓  งานให้อึด        -  ทำงานอย่างขยันขันแข็ง หนักเอาเบาสู้

     ๔  เงินให้ออม       -  รู้จักประหยัด เก็บหอมรอมริบ ใช้ชีวิตแบบพอเพียง

     ๕  อบายมุขให้อด  -  ให้ละเว้นสิ่งเสพติดทั้งหลาย และความชั่วทั้งหลายไม่ประพฤติ

     ๖  โทสะให้อั้น       -  ระงับความโกรธให้ได้ เพราะความโกรธทำให้ขาดสติ

     ๗ ครอบครัวให้อุ่น  -  มีความรักครอบครัว เพราะครอบครัวมีความสำคัญอันดับหนึ่ง

     ๘ ดีให้อวด            -  มีความเก่ง ความดี ให้แสดงออกมาให้คนอื่นได้รับรู้

     ๙ ศาสนาให้อิง       -  ให้มีธรรมะ มีคุณธรรม อยู่ในใจ

Comment

Comment:

Tweet


สิ่งที่ควรจะยึดถือและนึกถึงมี ๒ พระองค์เองหรอคะ แล้วพ่อกับแม่เราล่ะ
#5 by inmyhead At 2008-07-13 13:57,
ผมเป็นคนไม่ค่อยยิ้มอ่ะครับ
มีดีก็ไม่ค่อยอวดขี้อาย

นอกนั้นครบ

อ่านแล้วอบอุ่นครับconfused smile
big smile ถ้าทำได้ทุกข้อ ชีวิต รับรองว่ามีความสุขกายและสบายใจแน่นอนเลยค่ะ big smile big smile

จะพยายามทำให้ได้ครบนะคะ เพราะบางข้อก็ยากเหลือเกิน sad smile

Hot!
#3 by !2know ++ At 2008-07-04 10:37,
ชอบความสุข 9 ประการจัง!!
#2 by julluj At 2008-07-04 10:35,
อ่านแล้วรู้สึกดีจัง
------------------
ขอบคุณที่เข้าไปคอมเม้นเรื่องท้องฟ้าด้วยครับ ;)
#1 by kangg At 2008-07-04 01:08,